Veel belangstelling voor Damcon schoffelmachine op boomkwekerijmiddag bij M. van den Oever Boomkwekerijen

“Nee, chemische onkruidbestrijding heeft geen toekomst.”
“Schoffelen doet jullie machine goed, maar met de vingerwieders moet je wel leren werken.”
Zo maar wat reacties op de middag bij M. van den Oever Boomkwekerijen temidden van de Brabantse kwekers.
Was erg nuttig en leerzaam, bedankt dat we uw gast mochten zijn!

Klik hier voor meer informatie of neem contact met ons op via +31 (0)488 442828 of info@damcon.nl