Damcon verkopers weer naar school

Het Van Lodenstein College vroeg of we een gastles wilden verzorgen.
“Tuurlijk doe ik dat,” zei Anne Koster “niets mooier dan dat! Jonge mensen over ons prachtige bedrijf en de machines vertellen.”
En dat het een fijne les is geweest kun je wel zien op de foto!
Succes luitjes van het VLC! Wie weet, ben je over een aantal jaren onze Damcon collega!